Vilka är vi som arbetar på kliniken

Leg. Tandläkare Lars Isaksson med mångårig praktisering

Leg. Tandhygienist Margareta Isaksson med flerårig praktisering

Leg. Tandsköterskor med stor kunskap och utbildning samt erfarenhet

På vår praktik håller vi hög standard och har alltid Dig som patient i fokus

Vi kan erbjuda

Familjetandvård, Tandhygienist , Implantatbehandling

Barn och ungdomstandvård, Kvalitativ tandvård

Lätt tillgängliga , God kontinuitet

Välkomna till oss